hansMarianne meldt dat de presentatie 2 x 2 een beetje in het slop begint te raken. Aan de ene kant komt dat doordat er opzeggingen van het lidmaatschap zijn, maar andere mensen laten gewoon verstek gaan, terwijl hun presentatie wel op het programma staat. Helaas komt er dan ook geen afzegging.

Nogmaals het verzoek, bekijk het programma voor de komende maanden goed. De presentaties 2 x 2 staan daarin vermeld met de namen van degenen die aan de beurt zijn. Weet je dat je dan niet kunt, overleg dan met de programmacommissie (Suzan) of een ander lid om te wisselen van datum. Het is toch leuk dat de leden je werk kunnen zien!!

Henk meldt nog dat er maar weinig aanmeldingen voor de SOP naar Duisburg zijn. Graag aandacht om je hiervoor nog aan te melden.

Het onderdeel in het programma Printen of uitbesteden vervalt. Puck zal dan een korte herhaling en een vervolg geven op kleurbeheer.

De kalender is printklaar. Klaas heeft een offerte gevraagd. Als je geïnteresseerd bent in een kalender, meld dat dan bij Klaas. De kosten bedragen tussen 10 en 12 euro.

Daarna presenteren de themagroepen zich. Hans steekt van wal voor de Macrogroep. Hun thema is: met elkaar en met veel plezier ons (verder) bekwamen in het maken van macro en close-up opnames.

Een hele serie foto’s trekt aan ons voorbij.

Martijna heeft voor de natuurgroep een presentatie in Powerpoint (haar eerste keer) gemaakt. Foto’s van Kootwijk, Amerongen en vrije inzendingen zijn mooi verwerkt.

Marianne laat ‘straatfoto’s’ van die themagroep zien.

Kees heeft een mooi verhaal over de portretgroep. Hij laat zien waar die groep mee bezig is. In de kamer van Tonnie en Jan is een studio gemaakt. Vooral de belichtingstechnieken komen aan de orde. Ook worden de gemaakte 'portretten' van Elfia in Arcen gepresenteerd.

Tot slot laat Marianne de vorderingen van de Crea club zien. Ieder ontwikkelt zich binnen die groep op zijn eigen niveau door het stellen van doelen.

In de serie 2 x 2 laat Martijna 2 sportieve foto’s zien die zijn gemaakt op de surprise dag in Woudenberg. (salto’s in de lucht van Longa).

Willy heeft een gave wolkenpartij en een zonsondergang door een glas laten zien.

Een interessante avond is ten einde. Best een lange zit (voor sommigen te lang). Er wordt gevraagd om de presentatie de volgende keer te splitsen om een lange kijkavond te voorkomen.