Jan H. heet iedereen welkom en meldt dat we vanavond zomerfoto’s bekijken, daarna vertelt hij nog wat de bedoeling is van de CO-groepen en de evaluatie van de seizoenwedstrijd. Ellie werd weer welkom geheten na een lange afwezigheid na het overlijden van haar man. Corald Cornelis wordt welkom geheten als nieuw lid.

Namens het bestuur meldt Jo dat wij van het RABO-fonds 640,-- ontvangen. In verband met extra kosten door de aanschaf van grote lijsten, is de aanschaf van een nieuwe beamer uitgesteld. Het bestuur heeft een concept privacy reglement opgesteld (met als voorbeeld die van de Fotobond). Dit reglement wordt op de site geplaatst. Definitieve vaststelling vindt plaats tijdens de jaarvergadering. Heb je nu al opmerkingen, stuur je reactie naar Jo.

Verder wordt gemeld dat er best een niet-lid bij een SOP mag worden uitgenodigd, mits de hele groep die meegaat het daar mee eens is. Dus wil je een gast bij een SOP uitnodigen, meldt dat op de site, zodat mensen kunnen aangeven of hij/zij welkom/ gewenst is.

Het bestuur heeft besloten om lid van de Fotobond te blijven omdat zij veel mogelijkheden biedt, zoals sprekers met korting, jurering bij wedstrijden, hulp bij opstellen van reglementen, zij hebben een inspirerend kwartaalblad. Ook kunnen we de activiteiten van andere fotoclubs volgen op hun agenda.

Overwogen wordt om andere juryleden uit te nodigen. Dit wordt voorgelegd in de jaarvergadering februari 2019. Geert en Erwin worden hiervan vooraf in kennis gesteld.

Jo vraagt, naar aanleiding van de oproep van Martijna voor een andere “kartrekker” voorde Themagroep Natuur en Macro of de leden nog wel met deze themagroep verder willen. Er is op haar vraag geen reactie binnengekomen. Donderdag 10.15 uur (bij Jo thuis) is er voor de leden van deze themagroep(en) gelegenheid om erover mee te praten hoe we verder moeten en hoe we dit het meest praktisch kunnen oplossen.

En dan is het tijd voor de zomerfoto’s. 16 mensen hebben foto’s ingeleverd. Ze komen op de beamer aan ons voorbij.

Yvonne en Leny hadden met de Olympus geoefend op de macro-stand scherpe opnames van o.a. lieveheerbeestje wesp en vlinder. Yvonne liet een geweldige foto zien van een stationshal.
Tonnie zag een ijsbeer met een ton spelen.
Martijna was met de muziek mee (shanty koren Woudenberg).
Marijke was op paddenstoelenjacht in Lapland.
Klaas zag de zon opkomen en pakte de trein.
Karin was kasteeldame.
Jo was op fietsvakantie en trakteerde zich op heerlijke Eis-kaffé.
Jan zag een stilleven op het water en de boomkikker keek hem recht in de ogen.
Frits ging naar de disco en uiteraard was hij bij Van der Valk.
Frans zag een mooi zeegezicht.
Betting zocht het op het water, met lepelaars en een kikker. Ook nog een mooie waterval.
Afke liet mooi uitgedoste mensen tijdens een optocht zien en in de haven lagen de boten en de brug die daar naar toe leidde.
Ab was in Spanje. Kleurig stadje tegen de berg en ook was hij achter de bar van een restaurant om mensen te kieken.
Ellie brengt mensen in beeld tijdens een rouwplechtigheid en ook een zwangerschapsfoto.

Tenslotte liet Margreet enkele foto’s zien waar zij de laatste tijd mee bezig is. Privé omstandigheden inspireerden haar om bijzondere foto’s te maken en daar gedichtjes bij te maken.

In het nieuwe programma verwacht de programmacommissie (PC) wat meer inbreng van de leden tijdens de Flitsavonden. Voorheen hadden we het kwartiertje van ….
Dit seizoen is het de bedoeling dat groepjes van 3-5 personen op een avond iets voorbereiden wat met fotografie te maken heeft. De groepen moeten zelf iets bedenken waarover zij iets willen vertellen/presenteren etc.

Bij de evaluatie van de seizoenswedstrijd wordt het voorstel van Frits voor de komende wedstrijd toegepast. Er is hierover best gediscussieerd, een deel was voor handhaving van het bestaande systeem, maar uiteindelijk proberen we dit nieuwe systeem een keer uit. Daarna kunnen er altijd weer zaken veranderen.

Tot slot blaast Frits hoog van de toren. Met zijn hoogwerker, een lenscamera op een uitschuifbare stok en een foedraal om zijn middel was hij op pad geweest om foto’s uit de hoogte te nemen. Hij gebruikte hiervoor een Sony QX 10 (ook 30 en 100). Camera kan alleen in JPEG fotograferen. Een bijzonder experiment.

Het was weer een mooie opening van het nieuwe jaar. We hopen op veel belangstelling en inzet van de leden zodat we er weer een FLITSEND jaar van zullen maken.

Let op: Over twee weken is het een gezamenlijke avond in Maarn, gastfotograaf Bart Siebelink. Aanvang 20.00 uur.