portret-def

Tonnie heet ons welkom op deze doe-avond van de themagroep Portret.

 

Willy stelt opnieuw een adspirant lid voor die twee avonden mee mag lopen. Verder vraagt ze nogmaals om mensen die via leden lid willen worden dat ze eerst met haar contact opnemen om persoonsgegevens goed te kunnen verwerken.

Tonnie vertelt dat de Portretgroep de laatste weken bijna wekelijks bij elkaar is gekomen. Er zijn inmiddels meerdere leden die in deze themagroep deelnemen. De groep wil vanaf nu maandelijks bij elkaar komen om portretfotografie verder uit te diepen

Vanavond gaan we in 4 groepen werken, die verschillende onderdelen uitproberen. Er is een onderdeel High-key, Low-key. Verder een onderdeel om een “gewoon” portret zo mooi mogelijk te maken en in de hal proberen we met flitser tegen een lichte achtergrond, deze toch zo donker mogelijk te maken.
Bij de een lukt dat beter dan bij de ander. 
In de pauze horen we enthousiasme. Voor velen is het nog moeilijk om de camera goed in te stellen.
Door de avond heen gaat dat steeds beter. Mensen zijn er blij mee dat ze op deze manier hun toestel beter onder controle krijgen. Bij elke opstelling moet het weer anders

We kunnen terugkijken op een leerzame en actieve avond.
Stuur je 2 beste foto’s van vanavond voor 30 maart (mag bewerkt) naar Tonnie en Jan.

Belangrijk:
-- CO-groep 4 houdt presentatie op 2 april 2020
-- 2 april FOTOBESPREKING: onderwerp ABSTRACT (één foto per persoon) voor 30 maart naar Frits sturen
-- 2 april resultaten portret: stuur je 2 beste foto’s van de doe-avond portret voor 30 maart naar Tonnie en Jan