Studiosessie-037-2-300Verslag Campavond Flits 09-03-2023
Aanwezig 28 leden
Tonnie heet ons welkom.
Jo vraagt nog even aandacht voor het betalen van de contributie, hoewel de meerderheid al heeft betaald.

Het bestuur kijkt nog of de bijdrage van de RABObank geschonken kan worden aan een goed doel op het gebied van fotografie.

Dan start de themagroep Portret.
Zij laten ons vanavond zien wat licht doet en hoe je het kunt beïnvloeden.
De diverse hulpmiddelen worden getoond, zoals een flitser, triggerset en diverse opzetmogelijkheden voor de flitser. We bespreken o.a. de technieken Rembrandt, Glamour en Tang.
In de serie die wordt getoond, zitten ook zichtbare fouten. Zij hopen dat wij die eruit halen.
Bij een super groothoek krijg je gauw vervormingen. Hard licht laat de huid vaak uitbijten en je krijgt dan ook vaak schaduwwerking. Waar je op moet passen bij portretfoto’s is dat er geen onderwerp achter het model staat (tak/boom) die net boven het hoofd uitsteken.
Na de pauze is er een proefopstelling gemaakt en kunnen we live meekijken hoe de foto wordt gemaakt en wat er verandert als je een hulpmiddel gebruikt
Martijna en Prisca fungeren als model.
De thema groep, Anja, Prisca, Tonnie, Ab en Jan B, met hulp van flitsdeskundige Martijna, hebben heel veel werk verricht om ons een kijkje in portretfotografie en flitsen te geven. Zij hebben de eigenlijke taak van de themagroepen goed uitgevoerd. Zij zijn van plan om in de loop van het jaar andere dingen verder uit te diepen of uit te proberen.
Hopelijk gaan de andere themagroepen ook nog weer aan de slag met het uitdiepen van onderwerpen op hun gebied.

Henk E. laat ons vanavond zijn MIEN10 zien. Hij is nu het op een na oudste lid van Flits, in april is hij 20 jaar lid.
Hij heeft er niet voor gekozen om zijn allerbeste foto’s te laten zien, maar hij geeft ons een kijkje in de beginjaren van Flits, toen er afwisselend nog clubavonden waren in de Camp en bij fotograaf Erwin Lam in zijn winkel in het centrum van Woudenberg.
Een doorkijkje bij slot Zeist was een van zijn wedstrijdfoto’s van toen. Een prachtige actiefoto van iemand die een penalty neemt en de actie van de keeper, en de bal, erop. Een SOP naar Scheveningen, die uitdraaide op het maken van foto’s van mannen met kale hoofden en hij sloot af met het bed van Charles en Diana.
Leuk om terug te kijken Henk. Mooie serie.

Adspirant lid Adriaan zegt nog iets over zichzelf.

Volgende keer staat Spiegeling en reflectie op het programma. Als je spiegeltjes hebt van ca. 15 x 15, breng die mee en natuurlijk ook je camera, want het is een DOE-avond.
Jan Kees vertelt ons dan die avond over architectuur en hij heeft ook nog een verrassing voor ons.

Spannend, dus kom en breng je toestel mee.

Einde van een leerzame portret-avond en een verrassende mien10.

Tot Flits
Jan