Margreet

Wolter heet ons van harte welkom en vraagt of er meldingen zijn.

Vanuit het bestuur wordt nogmaals gewezen op de twee vacatures die in februari ontstaan en er wordt met klem gevraagd om mensen die in het bestuur willen plaatsnemen.

Frits meldt dat er over twee weken de opdracht van het Flitshuis wordt gepresenteerd. Zeer waarschijnlijk komt Johan Huizing ook, dus het zou mooi zijn als er veel inzendingen zijn. Insturen kan via de dropbox.

Tonnie vraagt of er nog mensen zijn die een dagdeel willen vullen bij de Winterfair in de Weistaar. Frits en Hessel melden zich spontaan samen aan.

Daarna vult Margreet de avond met haar werk. Ze laat de vorderingen zien die zij sinds haar lidmaatschap (2003) heeft gemaakt.
Ze vertelt over de ervaringen, ook bij Erwin Lam in de winkel. Vooral in de begintijd had ze veel steun aan Marianne, vooral omdat toen het digitale tijdperk zijn intrede deed en Marianne er al veel vanaf wist. Ook qua fotobewerking, wat toen ook in de kinderschoenen stond.
Ook via mentoraten ging ze steeds verder de diepte in en bij de Scholen in de Kunst volgde ze cursussen, maar haar grootste leermeester was zij zelf, door steeds maar te doen doen doen …..

We spreken vaak over “echte Margreetfoto’s”. Zij weet een bepaalde sfeer in de foto te leggen. Vaak legt zij meerdere foto’s over elkaar met een super mooi eindresultaat.
Margreet je hebt ons deze avond geboeid met je verhaal en mooie foto’s. Bedankt hiervoor. Een welverdiend applaus heeft ze dik verdiend.

Samen met Martijna zouden ze nog een Powerpoint presentatie geven, maar helaas liet de techniek ons in de steek.

Tot slot werd er aandacht besteed aan mentoraten uit het verleden, waarbij meerdere mensen foto’s lieten zien. Als er voldoende belangstelling is kan er altijd weer een mentoraat worden opgestart. Een mentoraat is bedoeld om van jezelf te leren en je daardoor te verbeteren in een bepaald onderdeel van de fotografie, waarbij je begeleid wordt door een mentor. Het zijn meerdere avonden, waarin je werk wordt besproken en welke verbeterpunten er zijn. Zo ga je steeds een stapje hoger.

Einde van een inspirerende avond.